Gratis kubekort

Ved å  føre notater  over hvilke operasjoner du gjør i  bikubene  og i hvilken tilstand bifolket er hver gang du steller, vil du kunne vite hva som skal gjøres i den enkelte kube neste gang, og når dette skal skje. Når du kjøper en vekt eller et kubehjerte fra oss og tar i bruk den medfølgende appen, får du samtidig gratis tilgang til et meget bra kubekort for notatføring.

Kubekortet gir deg følgende:

  • Alle notater om biene dine integrert med dataene som er samlet inn
  • Bigårder og tilhørende kuber i et oversiktlig oppsett
  • Mulighet til å legge inn bilder – også fra inspeksjonene
  • Kubekortet er på norsk
  • Egne blokker for inspeksjoner, oppgaver og høsting
  • Kubekortet er i en ekte app på Appstore og Google Play
  • Det er ingen kostnader ved bruk
Liste over bikubene i bigården
Inspeksjonene
Inspeksjon
Gjøremålsliste
Høsting
Beehivemonitoring Norge